AİLE

Biz bir AİLE miyiz?

• “Biz” dediğiniz alanın tüm üyelerinin birbirlerine karşı beslediği birlik bilinci varsa, evet, siz bir ailesiniz.

• Birlik bilinci yok; kan bağı ve/veya resmi kayıtlarla üyeler birbirlerine bağlı ise, evet, yine siz bir ailesiniz.

• Resmi kayıtlar ve/veya kan bağı var; birlik bilinci var; fakat üyeler farklı mekânlarda yaşamlarını sürdürüyorsa, evet, yine siz bir ailesiniz..

• Bir arada yaşayan, kan bağı olan; fakat farklı yaş, faklı meslek, farklı karakter, farklı ilgi alanları, farklı fiziksel ve ruhsal yapı ve hatta farklı dinden olan tüm üyeler yine de ailedir.

    Aile, kelimesi çeşitli anlamlara gelebilir. Bu kavramın odak noktası bir bağla birbirlerine bağlı üyelerinin olmasıdır. Bu bağ bazen bir fikir kadar uçucu, bazen kan kadar kalıcı olabilir. Ailenin geçiciliği veya kalıcılığı onun önemini göstermez. Üyeleri her ne kadar farklı yaşam şekillerini sürdürürlerse sürdürsünler bu bağı hissetmeye devam ettikleri sürece aile olarak kalırlar.

Aile

    Her ailenin kendi içinde oluşturduğu (bilinçli ya da bilinçsiz) bir sistem vardır. Her aile yapısının özellikleri diğer ailelerin özellikleri ile benzer olmak zorunda değildir. Hatta benzerliği oluşturan çoğu zaman değişmeyen biyolojik ihtiyaçlarımız ve zor değişen geleneksel yapımızıdır. Çoğu ailede erkek dışarıda çalışır, kadın ev veya dışarıda çalışır ve çocuklara bakmakla yükümlüdür ya da bu sorumluluğu kendi üzerine alır. Çocuklar belli bir yaşa gelince okuması, daha sonra zamanı gelince kendi kazancını elde etmesi beklenir. Veya ailedeki üyelerden herhangi biri yardıma muhtaç olduğunda (maddi veya manevi) diğer her üyenin elinden gelen yardımı bu üyeye yapması beklenir. Bunların dışında hemen hemen her ailenin kendine özgü yaşam şekli, kendine özgü kuralları, serbestliği veya sınırlandırmaları vardır. Sistemler uzun süren dönemlerde kendini oluşturur ve içindeki davranışlardan ufak bir tanesini değiştirmeniz bile kolay olmayacaktır. Bu nedenle ailenizin sistemine göz atmanız gerekir.