CİNSEL DANIŞMANLIK

CİNSEL DANIŞMANLIK

    Ülkemizde cinsel danışmanlık alan kişilerin cinsel sorunlar yaşadığı düşüncesi yaygındır. Yetişkinler bazen cinsellikle ilgili bilgiler edinirken çevrenin onlara sorunlu veya sapık gözüyle bakmasından korkarlar. Oysa cinsel danışmanlık, ailede ebeveynlerin çocuklarını yetiştirirken verdikleri eğitimin, gelişimin bir parçasıdır. Bazı illerimizdeki okullarda çocuklarımıza ve gençlerimize cinsellik ile ilgili bilgilerin aktarıldığına da şahit oluruz. Sağlıklı bilgiler sağlıklı cinsel davranışları beraberinde getirir. Sağlıklı cinsel yaşam ise sağlıklı beden ve sağlıklı ruhu beraberinde getirir. Cinsel danışmanlık son derece doğal ve alınması şart bir hizmettir.

• Cinsellik nedir ve yaşamınızda ne kadar önemi var?

• Bir çiftin mutlu birliktelik yaşaması, çiftin cinsel yaşamı ile ne oranda ilişkilidir?

• Kendinizi cinsellikte nasıl tanımlıyor ve tanıyorsunuz?.

• Partnerinizi cinsellikte nasıl tanımlıyor ve ne kadar tanıyorsunuz?

• Mahremiyetinizi ne kadar paylaşıyorsunuz?

• Paylaşımınız hangi yollarla oluyor? Örneğin cinsel birleşme yoluyla mı, konuşma yoluyla mı, dokunma yoluyla mı?

• Duygularınızın ve düşüncelerinizin ne kadarını aktarabiliyorsunuz?

• Rahatsız olduğunuz konuların ne kadarına müdahale ediyorsunuz?

• Cinsellikte ilk hedefiniz nedir?

• Haz almak sizin için ne kadar önemli?

    Cinsel danışmanlık işte bu soruların sorulmasıyla ve yanıtlanmasıyla başlar. Çocuk, ergen, yetişkin, bekâr veya evli, problem yaşayan veya yaşamayan grupların tümüne hizmet olarak sunulabilir. Katılım, bireysel olarak, çift olarak veya gruplar halinde gerçekleştirilebilir. Ülkemizde bu hizmeti alan gruplar yalnız okul çocuklarıdır. Genellikle yetişkin ve genç çift gruplar bireysel ve çift danışmanlığını tercih ederler.

    İlk olarak danışmanlığı alan kişiler cinsel danışmanlık verecek olan uzmana hangi noktada oldukları, ne konuda yardım alabilecekleri konusunda bilgi verirler. Uzman çift veya bireydeki yanlış tutum ve düşünceleri doğruları ile değiştirir; yani doğru bilgilendirme yapar. Danışmanlığın başlangıcında kadın ve erkeğin anatomik yapısından, genetik yapısı, cinselliğin döngüsü, bilişsel süreçlerimizin nasıl fizyolojik yapımızı harekete geçirdiği, cinsel bozukluklar, cinsel hastalıklar ve korunma yöntemlerine kadar tüm gerekli bilgiler aktarılır. Ardından sıkıntı yaşanan bir durum varsa onun üzerinde çalışılır, eksik bırakılan, yanlış uygulanan noktalar tespit edilir ve bunları değiştirmeleri için çift yönlendirilir.

   Değişimi etkin olarak yakalamak için danışmanlık süresince cinsellik eğitimi sunu ya da anlatım yoluyla aktarılır. Ayrıca danışmanınızdan alabileceğiniz kitap, broşür ve CD’ler de bilgi tamamlamanıza yardımcı olur. Partnerinizin de katılımıyla gerçekleşen seanslarda birbirinize cinsellikle ilgili duygu ve düşüncelerinizi ifade etme fırsatı buluyor ve cinsel kimliğinizi güçlendiriyorsunuz. Sıkıntınıza uygun olarak danışmanınız ev ödevi ve cinsel egzersizleri evde partnerinizle birlikte uygulayacağınız üzere anlatıyor.

    Partnerlerden birinin veya her ikisinin iç dünyasında bastırılmış sıkıntılar var ise danışmanlık sürecinde bunlar da keşfedilir ve çatışmalar çözümlenir. Çatışmalar; aile dinamikleri, eşin ve/veya bireyin kişilik özellikleri, geçmişte iz bırakmış travmatik yaşantılarla ilgilidir. Cinsellik içeren deneyimlerden haz alabilmek için bu çatışmaları çözümlemek gerekir.

   Bazen süreç, partnerlerden birinin veya her ikisinin de tıbbi bir takım tetkiklerini gerektirebilir; bu durumda birey veya çift, varsa kendi doktoruna, yoksa birlikte karar verdikleri bir ürolog veya jinekologa yönlendirilir. Amaç, fizyolojik bir sorun olup olmadığını kesin olarak öğrenmek ve tıbbi müdahale desteğidir. Fizyolojik sorunların ortada olmadığı durumlarda psikolojik olarak müdahale edilir. Cinsel İşlev Bozuklukları %90 oranında psikoloji kökenli sorunlardır.

   Tüm durumlarda danışman çifte veya kişinin kendisine istemeyeceği bir şeyi yaptırmak için zorlamaz, yapamayacağı görevler vermez, kişisel değerlerini değiştirmeye çalışmaz. Kimlik ve kişiliğe, mahremiyete her iki taraf da saygı duymak zorundadır. Cinsel danışmanlık uygun olmayan, zarar verici anlatım ve uygulamaları içermez. Aile danışma merkezi olarak tutumumuz sağlıklı aile, bilinçli toplum ve mutlu birey için cinsel danışmanlığın şart olduğu yönündedir. Cinsel danışmanlık almak kendinize ve ailenizin sağlığına verdiğiniz önemi gösterir.