Danışmanlarımız

Kemale Günhan

  Uludağ Üniversitesi, Psikoloji Bölümü'nden mezun oldum. Lisans eğitimim sırasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri klinik ve polikliniğinde staj programlarına katıldım. Uzm.Psk. Birgül Aydın’ın yönettiği bu staj programında (2007) psikolojik rahatsızlıklar ve tedavi süreçleri ile deneyimsel anlamda tanışmış oldum.

  Mezun olduktan sonraki iki yıl, benim için özel bir deneyim olan özel eğitim kurumu ve rehabilitasyon merkezlerinde çalıştım. Bu süreçte, otizmli çocukların eğitimi, gelişimsel bozukluğu olan çocukların ailelerine psiko-eğitim ve danışmanlık ve çocukların bireysel davranış değiştirme programlarını yürüttüm. Aynı dönemde, zekâ ve projektif testlerin uygulanması, dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü giderici etkinlikler üzerinde tecrübe kazandım. Ayrıca, bu kurumlarda çocuk sanat terapisi, psikodrama uyguamaları, ailelere yönelik seminer sunumları gibi grup çalışmaları da yürüttüm.

  2010’da Antalya Medikalpark Hastahanesi’nde Neurofeedback Ünitesi hasta takibi ve danışmanlık hizmetlerinde hizmet verdim. Bu süreçte insanın içsel huzurunu ancak birebir canlı danışmanlık veya terapi yoluyla bulabileceğine inandım.

  2011’de danışmanlık hizmetlerine yoğunlaşma arzusu ile Antalya’da Özel Mavi Yaprak Aile Danışma Merkezi’ni kurdum. Halen kurucusu olduğum merkezde yetişkin bireylerde yaşanan duygusal sıkıntılar ile baş etme, gençlerin sosyal gruplara uyumu, aile çatışmalarını çözümleme, iletişim bozuklukları, evlilik ve cinsellik meseleleri üzerine danışmanlık yapmaktayım.

Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu, 2007-İstanbul

Disleksi eğitim semineri, Ahmet Kontrat, 2008, Antalya (Doğu Akdeniz Üniversitesi)

“Psikanalitik Psikoterapilerde Narsistik ve Borderline Kişilik Bozukluğu”, Psikoterapi Enstitüsü, Vamik Volkan, 2010, İstanbul.

Vaka Sunum ve Eğitim Refresh Çalışmaları, CİSED, 2010 – 2011

Dinamik Psikoterapi Semineri, CİSED - Vamik Volkan, 2011, Ankara

Psikanalitik Psikoterapi Semineri, CİSED, 2012, Ankara

Klinik Görüşme Teknikleri Eğitimi, TPD, 2008.

Evlilik Terapisi Eğitimi, CİSED, 2009.

Cinsellik Terapisi Eğitimi, CİSED, 2010.

Aile Danışmanlığı Eğitimi, ADD, 2011.

Aile Danışmanlığı Eğitimi, ADD, 2014

Terapötik Kartların ve Metaforların Aile ve Çiftlerde Kullanımı, Uzm.Psk.nevin Dölek, 2015

Logoterapi, Victor Frankl Institute of Logotherapy, 2015, İstanbul

Duygu Odaklı Terapi, Uzm.Psk.Yücel Sözer, 2018, Psikoloji Antalya

Duygu Odaklı Çift Terapisi, Uzm.Psk.Yücel Sözer, 2018, Psikoloji Antalya

“Fiziksel Engelli Çocukta Ayrılık Anksiyetesi” , İstanbul Pediatrik Rehabilitasyon Kongresi – Olgu Çalışması, 2009

“Müzisyenlerde Ruh ve Beden Sağlığı” Konferansı (Uzm. Fzt. Salime YILMAZ ile birlikte organizasyon ve workshop uygulama), 2012 – Antalya.

75.Yıl Kreşi Öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim programı yönetmiştir (2013).

Kemer Merkez İlköğretim Okulu öğretmenlerine Hizmet İçi Eğitim programı yönetmiştir (2013).

Medya

“Çocuklarda Problem Davranışlar ve Çözüm Yöntemleri”, Akdeniz TV, 2009

“Evlilik ve Aile ilişkileri”, Akdeniz TV , 2009, Kim Doğru Kim Yanlış tartışma programı,

Aile İçinde Şiddet, Kadının Dünyası, VTV, 2011.

Obsesif Kompulsif Bozukluk, VTV, Kadının Dünyası, 2011.

“Evlilik İlişkileri”, Simay’ın Günlüğü programı, Akdeniz TV, 2012

“Ergenlik Dönemi Sorunları”, Kadının Dünyası programı, 2011, VTV

TRT radyo, Antalya’da “Boşanma Oranları ve Evlilik Sorunları” konulu paylaşım programı, 2012.

Çocuklarda Cinsellik Gelişimi, Kadının Dünyası, VTV, 2012

İlişki Kurmak ve Sürdürmek, KOZA TV, 2014

Yeşim Yavuz

  İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü mezunuyum. Halen Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünde eğitimine devam etmekteyim.

  Lisans eğitimim sırasında ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki devlet okullarında, rehberlik araştırma merkezinde, özel danışmanlık merkezlerinde gönüllü ve zorunlu staj programlarına katıldım. Bu süreçte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, davranış sorunları gibi alanlarda grup çalışmalarında ve rehberlik faaliyetlerinde lider ve yardımcı lider olarak görev aldım. Lisans eğitimim boyunca farklı projeler kapsamında lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerle akademik ve zihinsel gelişime yönelik çalışmalar gerçekleştirdim. Bu çalışmaların yanı sıra öğrencilere süpervizyon eşliğinde mesleki rehberlik, kariyer danışmanlığı, öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği ile ilgili danışmanlık desteğinde bulundum.

  Toplum Gönüllüleri Vakfı'nda gönüllü olarak eğitime destek faaliyetlerinde ve Genç Rota Derneği'nde lise öğrencilerine yönelik mesleki rehberlik çalışmalarında yer aldım.

  Mavi Yaprak Aile Danışma Merkezi’nde çocuklar, gençler ve ailelere yönelik psikolojik danışmanlık hizmeti vermekteyim.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi – İstanbul Üniversitesi

Çocuk Projektif ve Objektif Testleri – İstanbul Üniversitesi

Moxo Dikkat Testi, MOXO Türkiye

Sınav Kaygısı Çalıştayı, Rasyonel Psikoloji

Çocuklarda Bağlanma Travmalarının Değerlendirilmesi ve Terapisi – Uzm. Psk. Derya ALTINAY

Cinsel Eğitim ve Danışmanlık Çalıştayı, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

Okul Öncesi ve Okul Çağı Çocuklarında Davranış Sorunları ve Terapi Teknikleri – Yrd. Doç. Dr. Müge KİREMİTÇİ

Ergenlerde Davranış Sorunları ve Terapi Teknikleri – Yrd. Doç. Dr. Müge KİREMİTÇİ

Aile Danışmanlığı, Vektörel Grup

Oyun Terapisi – Yrd. Doç. Dr. Müge KİREMİTÇİ

Duygu Odaklı Çift Terapisi – Uzm. Psk. Yücel SÖZER

Çocuklar ve Ergenler için Psikolojik Sağlamlık Programı (ÇEPSP 101) – Dr. Öğr. Üyesi Atanur AKAR

Duyusal Beyin Anlama ve Gelişimi Destekleme Stratejileri - Fzt. Ebru SİDAR

Bütüncül Psikoterapi Perspektifinde Duygu Odaklı Terapi – Uzm. Psk. Yücel SÖZER

EMDR - Davranış Bilimleri Enstitüsü

Deneyimsel Oyun Terapisi - Nilüfer Devecigil

Çalışanlarımız

Nevin Başdoğan

  Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde halen eğitimime devam etmekteyim. Onbeş yılı aşkın süredir sağlık sektöründe asistanlık yapmaktayım. Mavi Yaprak Aile Danışma Merkezi’nde 2013 yılından beri çekirdek kadroda yer alıyorum. Merkezin tüm iletişim, asistanlık ve koordinasyon işlerini yürütmekteyim.

Jale METİN

  Moskova Modern Sanat Enstitüsü Koreografi bölümünde eğitimimi tamamladım. Antalya'da Sanat okulunda eğitmenlik yapmakta ayriyeten Mavi Yaprak Aile Danışma Merkezi'nde bilişim ve sosyal medya yönetimi alanında destek sunmaktayım.