Kurumların İhtiyacına Yönelik Belirlenen Bilgilendirici Seminerler

Bireyi, işlevlerini sürdürdüğü sosyal çevreden ve gruplardan bağımsız olarak değerlendiremeyiz. “Bireyler sorunlu değildir, bireyin içinde yaşadığı grup içindeki dinamikler bireyi hatalı davranışlara yönlendirir” düşüncesi ile yola çıkarak belirli gruplara belirli konularda bilgilendirici seminerler düzenlenmektedir. Bir kurum için düzenlenen “Stres ile Baş Edebiliriz” konulu seminer veya bir anaokulu velileri için düzenlenen “Okul Öncesi Çocuklarda Okula Alışma Dönemi” konulu seminer bu çalışmalara örnektir. Bazen seminere uygulamalı çalışmalar eklenebilir.

Bu aşamada kurum yöneticisi, kurumun çalışan grupları içerisinde nelere ihtiyacı olabileceği konusunda merkezimiz uzmanları ile görüş alışverişi yapar ve bir veya bir dizi ana konu belirlenir. Bu seminer çalışması ücretlidir. Çalışmanın süresi ve derinliği ücretlerde farklılık gösterir.