Süpervizyon Çalışmaları

Merkezimizde mesleki yetkinliği devamlı olarak geliştirme ve güncelleme esası ile çalışmaktayız. Bu amaçla ruh sağlığına yönelik meslek çalışanları ile düzenli olarak vaka paylaşımı oturumları düzenlenmektedir.

Vaka paylaşımlarında danışanın kimlik ve kişisel bilgileri deşifre edilmeden, gizlilik ilkesine bağlı kalınarak danışmanın yürüttüğü seanslardan gerekli bulduğu konular tartışmaya açılır, gözlemler sunulur, aktarım ve karşı aktarım durumları incelenir, duygusal çatışmalar değerlendirilir. Meslek çalışanları arasında yapılan bilgi paylaşımlarıyla danışmanların mesleki yetkinliklerinin artması sağlanır.

Süpervizyon çalışmaları grup veya bireysel olarak, en az haftada bir, merkezimizde gerçekleşmektedir. Bu çalışmalara katılmak için aktif şekilde danışmanlık yapan meslek çalışanı olmanız (psikolog, pdr, sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, çocuk gelişimci) şartı aranır. Grup halinde olan çalışmalar, gönüllülük usulüne dayanmakta olup ücret talep edilmemektedir. Bireysel süpervizyon görüşmelerinden seans ücreti talep edilir.